En spark

En spark till livet.
Till alla som behöver en spark för att komma igång.
Till alla som förtjänar en spark för att dom är svin.
En spark för all frustration.
En spark till all glädje.
Sparka loss.